2008-10-10

دونیا


بوداغیمدان یارپاق تک
طالع قوپارتدی سنی
منه گتیرن یوللار
هارا آپاردی سنی؟
سنی الیمدن آلیب
کیمه یار ائتدی دنیا
غنچه آرزولاریمی
تارومار ائتدی دنیا

نه دوستوم نه سیرداشیم
نه همدمیم اولمادی
بوتون آرزولاریم تک
سن ده منیم اولمادین


اوخویان : شفا خانیم

*
دنیا
همانند برگی از شاخه ام
تو را کن ، طالعم
راهی که تو را به من رسانده بود
کجایت برد؟
تو را از من گرفته
یار چه کرد دنیا
آرزوهای جوانم را
تار و مار کرد دنیا
نه دوست و نه محرم راز
نه همدمی دارم
همانند آرزوهایم
تو هم نشدی یارم

*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>