2007-07-07

آی بری باخ بری باخ

اوزیر حاجی بیک اوف - پنج
پنجره نین میللری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
آچیب قیزیل گوللری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
اوغلانلاری یولدان ائیلر
آی بری باخ ؛ بری باخ
قیزین شیرین دیللر
آی بری باخ ؛ بری باخ
پنجره دن داش گلیر ، آی بری باخ ؛ بری باخ
خومار گوزدن یاش گلیر آی بری باخ ؛ بری باخ
سنه منه وئرسلر
آی بری باخ ؛ بری باخ
هرگوره نه خوش گلیر
آی بری باخ ؛ بری باخ
پنجره نی باغلاما آی بری باخ ؛ بری باخ
من گئدیرم ، آغلاما آی بری باخ ؛ بری باخ
گئدیپ گینه گله رم ، آی بری باخ ؛ بری باخ
ئوز گیه بئل بالاما آی بری باخ ؛ بری باخ
ماهنی : اوزیر حاجی بیکف

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>