2007-07-01

آتیرمه کؤینک

آلمانی آتدیم خارالا
قالدی سارالا سارالا
وورولموشام بیر مارالا
آتیرمه کؤینک آی ساری کؤینک
هارا مارالی سان
اوزو گؤیچک سؤزو گؤیچک
داغلار مارالیس سان
باغین دالیندا گلیر یار سسی
یارین باغیندان گلیر تار سه سی
ساغ اول گل وار اول گل
بیر گئجه مهمان اول گل
گلدین گئداخ بیزیم باغا
هره چیخاق بیر بوداغا
اوز اوزه دوداخ دواخا
آ تیرمه کؤینک
آی ساری کؤینک
آتیرمه کؤینک ساری کؤینک
هارا مارالی سان
اوزو گؤیچک
سؤزو گؤیچک داغلار مارالی سان
آملنی آتدیم خارالا
قالدی سارالا - سارالا
آ تیرمه کؤینک
آی ساری لئچک
فارا مارالی سان
اوزو گؤیچک
سؤزو گؤیچک
داغلار مارالی سان
اوحویان : بلبل محمد اف ، پیمان تبریزلی
*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>