2007-07-27

یار گلر آستا - آستا

یار گلر آستا آستا
الده چیچک دسته دسته
گلیب گئچر منی گؤرمه ز
گئدیم دوروم یولو اوسته
عزیزیم گل آلاندا
گل بیتمیش گول آلاندا
یاریم یادیما دوشه ر
الیمه گل آلاندا
الیمه گل آلاندا یار

یار گلر آستا آستا
الده چیچک دسته دسته
گلیب گئچر منی گؤررمه ز
گئدیم دوروم یولو اوسته
عزیزیم بختی یارام
یختیمه بختیارام
اوزونده گؤز ایزی وار
سنه کیم باخدی یاریم
سنه کیم باخدی یاریم وای

یار گلر آستا آستا
الده چیچک دسته دسته
گلیب گئچر منی گؤرمه ز
گئدیم دوروم یولو اوسته
عزیزیم نئینیم سنه
دوشوبدو مئیلیم سنه
من دؤنسه م اوزوم درنمه ز
سن دؤنسه ن نئینیم سنه
سن دؤنسه ن نئینیم سنه یار

یار گلر آستا آستا
الده چیچک دسته دسته
گلیب گئچر منی گؤرمه ز
گئدیم دوروم یولو اوسته

اوخویان : شفا حسین اوا

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>