2007-07-21

آهو کیمی گؤزلیرن

آهو کیمی گؤزلرین
آهو کیمی گوزلرین
شیرین – شیرین سوزلرین
سن مننیمسن من سنین
نیه لازیم سوزلرین ؟
جانیم ،گوزوم ،آی سوزوم
سنسیز من نئجه دوزوم؟؟؟
!
سنسن منیم ئوزگولوم
چمنده کی بولبولوم
من سندن ال اوزمه رم
سنسن منیم سئو گیلیم
آی قیز ، دورما گل یانیما
قادان - بالان جانیما
من سندن ال اوزمه رم
آند اولسون ویجدانیما

جانیم ، گوزوم آی سوزوم
سنسیز من نئجه دوزوم؟!
جانیم ، گوزوم آی سوزوم
سنسیز من نئجه دوزوم؟!
ماهنی :داود محمد بیکف

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>