2007-07-21

گلمه گلمه

گلمه گلمه گئت
گلمه گلمه گئت ؛ آی گولوم
آی دولاندی ، گئچدی گونوم
من سنین کیمی بی وفا
یاری نئیله رم ،آی گولوم
من چکرکن عشقه جفا
سن سورودون اوندا صفا
من سنین کیمی بی وفا
یاری مئیله رم ، آی گولوم

بولبولوم ئوزوم ،آی بالام
بیر گول ایسته رم آی گولوم
چکمه ین جفا آی بالام
یاری نئیله رم ؛آی گولوم
ماهنی : داود محمد بیکف

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>