2011-02-03

قونشونون قیزی

ایکی قویو یان – یانا
گل ای قونشونون قیزی
سو ایچدیق یانا – یانا
گل ای قونشونون قیزی
سن اول آناما گلین
آنام سنه قاین آنا
سن اول آناما گلین
آنام سنه قاین آنا
گل گل گل گل
گل آی قونشونون قیزی
گول گول گول گول
گول آی قونشونون قیزی
سن اول آناما گلین
آنام سنه قاین آنا
شامامالار تاغیندا
قوشا خال یاناغیندا
کاشکی بو یاز اولایدی
اوزویوم بارماغیندا
کاشکی بو یاز اولایدی
اوزویوم بارماغینداگل گل گل گل
گل آی قونشونون قیزی
گول گول گول گول
گول آی قونشونون قیزی
سن اول آناما گلین
آنام سنه قاین آنا
بو قیز یامان گؤزلمیش
گل آی قونشونون قیزی
منی گؤروب به ینمیش
گل آی قونشونون قیزی
سن اینادان گولنده
آنام سنی به یه نمیشگل گل گل گل
گل آی قونشونون قیزی
گول گول گول گول
گول آی قونشونون قیزی
سن اول آناما گلین
آنام سنه قاین آن
ا
گل بئله یاخین گل سنه
گل آی قونشونون قیزی
احوالیمی سور سنه
سور آی قونشونون قیزی
اوشاق کن ساواشاردیق
ایندی عاشقم سنهگل گل گل گل
گل آی قونشونون قیزی
گول گول گول گول
گول آی قونشونون قیزی
سن اول آناما گلین
آنام سنه قاین آنا
*
اوخویان : کؤنول خاسی اوا
*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>