2008-03-24

تویوق توتان

منیم تویوغوم چیل چیلیدی
تویوق دئییلدی بلبلودو
آدام کیمی دیل بیلیدی
سنی یاناسان تویوق توتان
اولدالاناسان تویوق توتان
..
منیم تویوغوم آغیدی
دریسی دولو یاغیدی
دونه ن بوزامان ساغیدی
یاندیم یاناسان تویوق توتان
اودلاناسان تویوق توتان
..
مشه جاواد چیخدی داما
باخدی سولا باخدی ساغا
تویوغو چالیب آخدی داما
سنی یاناسان تویوق دوتان
اودلاناسان تویوق توتان
..
منیم تویوغوم تاوادا
اییسی گلیر هاوادا
گئدین دئیین مش جاوادا
آخ یاناسان تویوق توتان
اودلاناسان تویوق توتان
نئجه کی من یانیرام
سنی یاناسان تویوق توتان
اودلاناسان تویوق توتان
ائل ماهنی سی

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>