2008-12-26

خومار اولدوم

من گلمیشم سنه قوناخ
آی یار منه باخ باخ
منه پیشیر بیر قایقاناخ
آی یار منه باخ باخ
جیران منه باخ باخ
خومار اولدوم خومار اولدوم
خومار اولدوم خومار
کتان کوینک نازیک بدن
گؤردوم بی حال اولدوم
بی حال اولدوم بی حال
کتان کوینک بندی گوموش
گؤردوم بی حال اولدوم
بی حال اولدوم بی حال

گئتدیم گؤردوم بولاخدادی
آی یار منه باخ باخ
جیران منه باخ باخ
ال اوزونو یوماخدادی
آی یار منه باخ باخ
جیران منه باخ باخ
خومار اولدم خومار اولدوم
خوماراولدوم خومار
کتان کوینک نازیک بدن
گوردوم بی حال اولدوم
بی حال اولوم بی حال

گئتدیم گؤردوم باغدا یاتیب
آی یار منه باخ باخ
جیران منه باخ باخ
قارا تئللر گوله باتیب
آی یار منه باخ باخ
جیران منه باخ باخ
خومار اولدم خومار اولدوم
خوماراولدوم خومار
کتان کوینک نازیک بدن
گوردوم بی حال اولدوم
بی حال اولوم بی حال
اوخویان : صداقت توران قیزی
*

1 comment:

امیر حسین said...

بسیار اهنگ زیبایی بود
کاش معنیش هم مینوشتی تا لذتش برای من چند برابر شود
واقعا زیبا بود.

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>