2012-01-15

منی پئشمان ائله مه

گول ریحانین اولوم
گلیم مهمانین اولوم
ترک ائدیب گئتمه منی
گئتمه قربانین اولوم
باخیشین یان ائله مه
باغریمی قان ائله مه
دوست دوشمن ایچینده
منی پئشمان ائله مه
منی پئشمان ائله مه
دردیندن صحرانی
گزه رم گئتمه
هر عشوه نه نازینا
دؤزه رم گئتمه
قاش گؤزو قاره گولوم
اوره ییم یاره گولوم
سنی تانریم گؤنده ریب
دردیمه چاره گولوم
باخیشین یان ائله مه
باغریمی قان ائله مه
دوست دوشمن ایچینده
منی پئشمان ائله مه
منی پئشمان ائله مه
دردیندن صحرانی
گزه رم گئتمه
هر عشوه نه نازینا
دؤزه رم گئتمه
*
اوخویان : شفا حسین اوا
*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>