2012-01-01

بیلیرم گلن دئییلسن

بیلیرم گلن دئییلسن
گؤزله ییرم گئنه سنی
اؤزگه نین اولساندا تانریم
چوخ گؤرمه سین منه سنی
گوسمه رم گلدین گلمه دین
سن گئتدین من کی اؤلمه دیم
حئیف کی گتیره بیلمه دیم
سئوگی آددا دینه سنی
دووارینا هؤرولوم کاش
یوللارینا سریلیم کاش
یوز یول اؤلوم دیریلیم کاش
سئویم دؤنه – دؤنه سنی
گوسمه رم گلدین گلمه دین
سن گئتدین من کی اؤلمه دیم
حئیف کی گتیره بیلمه دیم
سئوگی آددا دینه سنی
*

می دانم برگشتنی نیستی
می دانم برگشتنی نیستی
اما باز در انتظارت هستم
یار دیگری هم باشی
خدا بر من زیادت نبیند
قهر نمی کنم بیایی یا نیایی
تو رفتی ، من که نمردم
حیف که نتواستم بیارمت
به دینی که اسمش عشق است
کاش بر دیوارت بنا شوم
کاش سر راهت گسترده شوم
کاش صد بار بمیرم و زنده شوم
تا بارها و بارها عاشقت شوم
قهر نمی کنم بیایی یا نیایی
تو رفتی ، من که نمردم
حیف که نتواستم بیارمت

به دینی که اسمش عشق است

*

اوخویان : رحمتلی شفا حسین اوا

*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>