2008-07-25

یاخان دویمه له

یاخان دویمه له
ساللانیبان گلن دیلبر
یاخان دویمه له دویمه له
منی درده سالان دیلبر
یاخان دویمه له دویمه له
دردین آلیم دردین آلیم

کؤینه یینین گولو یاشیل
سوسن سونبوله دولاشیر
نه گئیسه ن سنه یاراشیر
یاخان دویمه له دویمه له
دردین آلیم دردین آلیم
منی درده سالان دیلبر
یاخان دویمه له دویمه له
اوخویان : حبیب اکبرپور
بو گؤزل اوخوماغی بوردا ائشیدین

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>