2016-01-27

اولماز اولماز اولماز

دئدیم قیز یاشیل ندی ؟ دئدی باشیم دی
دئدیم قیز قلم ندی ؟ دئدی قاشیم دی
دئدیم قیز اون دؤرد ندی ؟ دئدی یاشیم دی
دئدیم قیز سورمه ندی ؟ دئدی ساچیم دی
دئدیم قیز سال بوینوما
دئدی اولماز ، اولماز ، اولماز اولماز اولماز
محبت اولسا اولار یار نئجه اولماز اولماز
اه نئجه اولماز اولماز
دئدیم قیز آلا ندی ؟ دئدی گرزوم دور
دئدیم قیز لالا ندیر ؟ دئدی اوزوم دور
دئدیم قیز غونچا ندی ؟ دئدی لبیم دی
دئدیم قیز شکر ندی ؟ دئدی سؤزوم دو
دئدیم قیز چاره ندی ؟ دئدی اولماز اولماز
اولماز اولماز اولماز
محبت اولسا اولار یار نئجه اولماز اولماز
آه نئجه اولماز اولماز
 دئدیم قیز اوزاخ ندی ؟ دئدی یولومدو
دئدیم قیز آذر ندی ؟ دئدی آدیم دی
دئدیم قیز بای جان ندی ؟ دئدی جانیم دی
دئدیم قیز قولاج ندی ؟ دئدی قولوم دور
دئدیم قیز سال بوینوما دئدی اولماز اولماز
اولماز اولماز اولماز
محبت اولسا اولار یار نئجه اولماز اولماز
اه نئجه اولماز اولماز

ائل ماهنی سی 

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>