2016-07-13

تانریم بنی باشدان یارات

گولمویه جه ک دوغوشو
ندن وئردین منه یارب
یا بیر آزجیق نئشه وئر
یا منی باشدان یارات
هئپ ترک ائتدی سئودیکلریم
پارام پارچا دونیام منیم
باشدان یارات اللریمی
باشدان یارات گؤزلریمی
باشدان یارات قاده ریمی
تانیرم منی باشدان یارا
منده قالدی دیلکلریم
پارام پارچا دونیام منیم
یاکدین باخان گؤزلری
دینله تدین آجی سؤزلری
وئردین بو آغلار گؤزلری
صبیرداشی یاپدین منی
هر جفایا قاتدین منی
نه یاپاییم بویله منی
تانریم منی باشدان یارات
الله هیم منی باشدان یارات
اوخویان : ادنان شن سسترجمه فارسی
زادن بدون خنده و دلخوشی را
چرا به من دادی یارب ؟
یا کمی شادی به من بده
یا مرا دوباره خلق کن
عزیزانم ترکم کردند
دلم پاره پاره است
دستهایم را دوباره خلق کن
چشمهایم را دوباره خلق کن
سرنوشتم را از سر بنویس
خدایم مرا از اول دوباره خلق کن
آرزوهایم بر دلم ماند
دنیایم پاره پاره است
سوزاندی چشمان روشنم را
شنونده سخنان تلخم کردی
چشمان گریان را به من دادی
سنگ صبورم کردی
به هر جفائی انداختی
می خواهم چه کار چنین منی را ؟
خدایم مرا از نو خلق کن
یارب مرا از نو خلق کن

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>