2009-09-30

یارالی یام

گؤزلیم سن سن
قلبیمین تاجی
گؤزومون نورو
دردین علاجی
اوجا داغ باشیندا
جئیران یول ائیلر
اؤره گین باشیندا
تیکان کول ائیلر
یارالی یام دیمه دیمه دیمه دیمه
کرنلومون بوداقین
ایمه ایمه ایمه
اوره گین یاری
گل منه ساری
تیکانی یوخ ائیله
یارامی ساری
گؤزلیم سن سن
قلبیمین تاجی
گؤزومون نوری
دردین علاجی
یارالی یام دیمه دیمه دیمه دیمه
کرنلومون بوتاقین
ایمه ایمه ایمه
اوخویان : رشید بهبود اف

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>