2010-01-20

مشهدی عباد - 3

مشهدی عباد - حامبال
آی دوشدوم جاندان
ال چکمیشم جانیمدان
اوقدیر باشیمی ایتیرمیشم کی
آدیم چیخیب یادیمدان
ایشلریم هامیسی ظولوم گئتدی
آت آختاریردیم کولوم گئتدی
جاوان قیزا بئل باغلادیم
بئش مین مانات پولوم گئتدی

آی مشدی عباد هارا گئتدی
نیه گلدی هارا گئتدی
سنین بئش مین مانات پولون جهنم
آ ده ده م قربان آ ننه م قربان
به منیم بیر عابباسیم هارا گئتدی
*

No comments:

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>