2010-01-22

مشهدی عباد - 4

من من نه قدر قوجا اولسام دا
دیه رم مین جاوانا
چؤره یی یئمه رم من یاوانا
یاخجی دئمه رم من یامان
قوربان ائده رم من جانانا
مالیمی پولومو جانیمی من
گل خانیم گل یانیما
گل جانیم گل یانیما
گل یاریم گل یانیما
گل من اؤلوم من اؤلوم گل
گل من اؤلوم من اؤلوم گل
آ قوزوم گل یانیما
جانیمی وئره رم من یاریما
قوربان ائده رم من یاریما
مالیمی پولومو جانیمی من


*

1 comment:

آینا said...

دستت درد نکنه شهربانو جان. حس نوستالژی قشنگی رو ایجاد کردی. مرسی

<$BlogPageTitle$> - <$BlogDescription$>" /> < <$BlogMetaData$>